Get Adobe Flash player


Personeel

SamSam heeft een hecht, enthousiast, divers, trouw en creatief team medewerkers.

Dagelijks zijn er 9 pedagogisch medewerkers aanwezig en 1 groepshulp, die de huishoudelijke taken op zich neemt zodat de pedagogisch medewerkers zich kunnen richten op de kinderen.
We hebben een vast team invallers, zodat we, indien nodig, een bekend gezicht kunnen laten meedraaien.

Alle medewerkers van SamSam zijn in het bezit van de benodigde diploma’s, referenties en een VOG.
We kiezen er bewust voor om verscheidenheid in opleiding in het team aan te brengen. Die diversiteit zorgt voor wederzijdse inspiratie en verdieping in het werk. Wij volgen de continue screening t.a.v. de richtlijn van de Wet Kinderopvang.

De medewerkers krijgen door middel van studiedagen en trainingen input in hun vak en ook in teamvergaderingen staan pedagogische en creatieve ontwikkelingen op het programma. SamSam hecht waarde aan de eigen ontwikkeling van de medewerkers en wil hen stimuleren in hun vak en hun creativiteit.

Vaste medewerkers

Babygroep :  Jessica, Ebru, Mia, Stacey
Dreumes-peutergroep:: Zaklina, Leanne, en BBL-er Surina
Peutergroep:: Corina, Lore, Britt
3-plus groep: Yvette, Shahista, Bianca en BBL-er  Zoe
Vaste invalkracht: Hannah, Renate
Groepshulpen: Ikram, Marina en Ayse

Invalkrachten

Wanneer een medewerker ziek, met verlof of op vakantie is proberen wij dit op te lossen met vaste medewerkers, indien nodig kan er ook een medewerker van de andere locatie komen invallen. Daarnaast streven wij er naar zoveel mogelijk gebruik te maken van vaste invalkrachten. Deze invalkrachten zijn gediplomeerd en kunnen op alle groepen ingezet worden. Wanneer er sprake is van langere vervanging (bijvoorbeeld bij een zwangerschap) zullen wij zoveel mogelijk een vast persoon op de betreffende groep laten werken.

Stagiair(es)

SamSam wil een inspirerende leerschool zijn voor anderen, daarom zijn er regelmatig stagiaires. Zij zijn dikwijls verbonden aan een vaste groep en worden conform CAO ingezet op de groep. De stagiaires worden begeleid vanuit hun opleiding en door één van onze vaste pedagogisch medewerkers.