Get Adobe Flash player


Inspectie kinderopvang en inspectieverslagen

Alle kinderverblijven in Nederland die geregistreerd zijn worden jaarlijks bezocht en onderzocht door de inspectie kinderopvang, GGD. De GGD controleerd de kwaliteit van de kinderopvang organisaties en brengt advies uit aan de gemeente over eventuele handhaving bij overtredingen. Jaarlijks wordt het kinderdagverblijf bezocht.