Get Adobe Flash player


SamSam Frederik Hendrik

De andere locatie van SamSam ligt aan de Frederik Hendrikstraat, nr. 28.
Bent u geïnteresseerd in deze locatie dan kunt u de site van SamSam Frederik Hendrik bezoeken of  contact opnemen met SamSam tel. 020-6821790. Het pedagogisch beleidsplan kunt u vinden onder het kopje downloads. .

Het concept

Bij SamSam Frederik Hendrik volgen we de pedagogische visie van SamSam Westerpark. Er is een snoezelruimte voor de kleinste baby’s, zodat zij nog in eigen ritme en tempo en met veel persoonlijke en gerichte aandacht voor kind (en ouder) aan een nieuwe omgeving kunnen wennen. Voor de oudere baby’s en dreumesen zullen we zorgen voor onze zelfstandige pedagogische aanpak, voor voldoende creatieve uitdaging en fijne buitenspelmomenten.

De groep bestaat uit een doorlopende ruimte met uitdagende en knusse hoeken waar kinderen kunnen ontdekken en (samen)spelen. We hebben in deze ruimte gebruik van een glazen wand i.v.m. de lichtinval en het vierogen-principe. Inpandig beschikken we over een kleine patio waar we een stapel-buitenbed

geplaatst hebben en een groene ruimte hebben gecreërt.

De tuin aan de achterzijde van SamSam Frederik Hendrik is knus en beschermd en daardoor ideaal voor jongere kinderen. Deze is ingericht met een groentetuintje, klim- en klauter materiaal, een zandbak, een waterbaan, een speelkeukentje en een verstopplekje. We kiezen er vanwege deze intieme buitenruimte voor om op de locatie Frederik Hendrik geen oudste peuters op te vangen. We willen onze oudste peuters meer ruimte bieden in de grotere en uitdagende speeltuin van het Westerpark. Peuters tussen 2,5 en 3 jaar zullen daarom voorrang krijgen op een plekje bij SamSam Westerpark. Ouders kunnen er natuurlijk ook zelf voor kiezen om vanaf de peuterleeftijd door te stromen naar de voorschool. Bij aanvang van de contractperiode bij de locatie SamSam Frederik Hendrikstraat kunnen ouders aangeven of ze gebruik willen maken van de voorrangslijst van SamSam Westerpark.

Praktisch

De locatie omvat één groep van maximaal 14 kinderen en 3 pedagogisch medewerkers. In de ochtend is er dagelijks een groepshulp aanwezig die huishoudelijke taken uitvoert.

Aanmelden

Kinderen die reeds op de wachtlijst staan bij SamSam Westerpark hebben voorrang op plaatsing. U kunt zich voor deze locatie inschrijven op https://frederikhendrik.kdvsamsam.com/ouders/inschrijven/